2 000 000 underskrifter mot TTIP

Read this press release in English

Europa-gegen-TTIP_ENG

Pressmeddelande – 8 juni 2015
2 miljoner människor skrev under det europeiska medborgarinitiativet (ECI) mot handelsavtalet mellan EU och USA

“Stop TTIP” uppmanar Europaparlamentet att avvisa ISDS i kommande resolution.

Det europeiska medborgarinitiativet “Stop TTIP” har nått ett nytt rekordantal underskrifter några dagar före en kritisk omröstning om TTIP i Europaparlamentet. Med 2 miljoner undertecknare är namninsamlingen det största europeiska medborgarinitiativet (ECI) sedan införandet av instrumentet i 2012. För att ett medborgarinitiativ ska lyckas, räcker hälften av detta antal. Dessutom har Stop TTIP samlat det minsta krävda antalet underskrifter i 14 EU-medlemsstater, dubbelt så många som behövs för att få ett officiellt svar från Europeiska kommissionen och en utfrågning i Europaparlamentet.

På onsdag 10 juni 2015 kommer Europaparlamentet att rösta om en resolution om TTIP. Michael Efler, medlem i Stop TTIPs medborgarkommitté, kommenterade:

“2 miljoner människor kräver att förhandlingarna om TTIP stoppas. Europaparlamentets ledamöter bör komma ihåg detta när de röster. Resolutionsförslaget är svagt eftersom det välkomnar införandet av tvistlösningsmekanismen mellan investerare och stater (ISDS) i TTIP. Detta skulle göra det möjligt för företag att stämma regeringar i privata domstolar för praktiskt taget vilka statliga åtgärder som helst som skulle störa deras investeringar och sänka deras förväntade vinsten. Denna praxis skulle undergräva rättsstaten och de demokratiska principerna.”

“Vi uppmanar Europaparlamentet att avslå TTIP eftersom det utgör ett hot mot vår demokrati samt mot skyddsnormerna för arbetstagares rättigheter, miljön och folkhälsan. Åtminstone bör Europaparlamentet ta tydlig ställning mot ISDS. Alla förbättringar av ISDS som har föreslagits av Europeiska kommissionen och Europeiska socialdemokraterna är bristfälliga. Problemet kvarstår att ISDS skulle utgöra ett parallellt rättssystem för investerare som skulle vara onödigt och farligt för demokratin och som kan visa sig vara mycket kostsamt för skattebetalarna. Om inget tydligt uttalande mot ISDS ingår i resolutionen, skulle Europaparlamentet göra bättre att förkasta det helt och hållet.”

Stop TTIP utförs av en allians av fler än 470 civilsamhällesorganisationer från hela Europa: konsumenters skyddsorganisationer, miljögrupper och fackföreningar. Namninsamlingen kommer att fortsätta till den 6 oktober för att öka det politiska trycket ytterligare. De största medborgarinitiativen hittills har varit “Vatten är en mänsklig rättighet” (2013) och “One of Us” (2013) med 1,8 miljoner underskrifter vardera. Europeiska kommissionen avvisade Stop TTIP som ett officiellt ECI i höstas. Alliansen utmanar för närvarande detta beslut i EG-domstolen och utför samtidigt ECI-namninsamlingen på en självorganiserad basis.

Följ den europeiska kampanjen på stop-ttip.org eller engagera dig i Sverige på stoppattip.se.

Har du inte gjort det ännu utmanar vi att skriva under namninsamlingen.

3 responses to “2 000 000 underskrifter mot TTIP

  1. Pingback: 2 000 000 signatures against TTIP | When the small ones develop·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s